top of page

הערכות יגיעו באמצעותנו לילדי העוטף ויהיו לחיזוק הילדים

ולעילוי נשמתם של היקרים לנו - בני משפחתי דיקלה, נועם ותומר הי״ד.

*החלוקה של ערכת שוני תתבצע במהלך חודש ינואר

ערכת שוני בתרומה לילדי העוטף - החלוקה בחודש ינואר

325.00 ₪מחיר